ΔΩΡΕΆΝ ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΆΝΩ ΤΩΝ 40 €

Όροι χρήσης

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο www.ProperMan.gr

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις δραστηριότητες που καθίστανται δυνατές στο ηλεκτρονικό κατάστημα που είναι διαθέσιμο στο www.ProperMan.gr (εφεξής: ο Ιστότοπος). Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις είναι δεσμευτικοί για όλους τους χρήστες. Σας παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά. Εάν δεν συμφωνείτε με κάποιο μέρος των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ή εάν διαφωνείτε πλήρως με αυτούς, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις αντιπροσωπεύουν μια έγκυρη σύμβαση που συνάπτεται ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία.

Ο Ιστότοπος είναι διαθέσιμος «ως έχει» και η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση, έμμεσα ή άμεσα, σχετικά με το δικαίωμα επί περιουσιακών στοιχείων, το μάρκετινγκ ή την καταλληλότητα για οποιονδήποτε σκοπό των προϊόντων που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο.

Ο κάτοχος του Ιστότοπου θα επιδείξει τη δέουσα προσοχή προκειμένου να προσπαθήσει να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που αναφέρονται στον Ιστότοπο είναι λεπτομερή και ενημερωμένα. Ταυτόχρονα, ο κάτοχος του Ιστότοπου διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο του Ιστότοπου ή να παύσει να τον συμπληρώνει ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επιπλέον, ο κάτοχος του Ιστότοπου μπορεί επίσης να αλλάξει τις υπηρεσίες, τα προϊόντα, τις τιμές ή τα προγράμματα που περιγράφονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία ειδοποίηση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ProperMan.gr  διέπει τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται ή παρέχονται από εσάς στην Ιστοσελίδα.

ΑΔΕΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, διαγραμμάτων, εικόνων, υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Ως εκ τούτου, η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη, μετάφραση και τροποποίηση κάθε μέρους της ιστοσελίδας απαγορεύεται ρητά και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση του ProperMan.gr.

Τα εγγεγραμμένα σήματα και ονόματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι σήματα κατατεθέντα και προστατεύονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατ’ εξαίρεση, επιμέρους τμήματα του περιεχομένου της ιστοσελίδας μπορεί να αποθηκευτούν ή να αντιγραφούν σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αυστηρά για προσωπική χρήση χωρίς την πρόθεση για εμπορική εκμετάλλευση.

Σε περίπτωση αποθήκευσης ή αντιγραφής περιεχομένου από την ιστοσελίδα θα πρέπει να αναφέρεται ως πηγή προέλευσης, αν και αυτό σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την παραχώρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ορισμένα στοιχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα και προέρχονται από άλλους φορείς, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των φορέων προέλευσης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Πλέον των άλλων περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, συμφωνείτε με τα ακόλουθα:

  1. Δεν θα προβαίνετε σε απόκρυψη της προέλευσης πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας
  2. Δεν θα παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας
  3. Δεν θα συνδέεστε και δεν θα χρησιμοποιείτε υπηρεσίες, πληροφορίες, εφαρμογές κλπ που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από το ProperMan.gr.
  4. Δεν θα εισάγετε/φορτώνετε στην ιστοσελίδα στοιχεία που περιέχουν ιούς, Trojan horses, worms, time bombs ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστών που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της Ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων..

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Συμφωνείτε ότι το ProperMan.gr , κατά την απόλυτη κρίση της, δικαιούται να τερματίσει ή να αναστείλει τη χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών της από εσάς, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία, ακόμη και αν η πρόσβαση και η χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους.  Με την εν λόγω αναστολή ή τον τερματισμό της χρήσης, υποχρεούστε (α) να διακόψετε αμέσως τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, και (β) να καταστρέψετε οποιοδήποτε αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου έχετε δημιουργήσει.   Η πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα, στις Πληροφορίες ή στις Υπηρεσίες μετά από τον τερματισμό, την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη παράνομης εισόδου.  Επιπλέον, συμφωνείτε ότι το ProperMan.gr δεν ευθύνεται έναντι υμών ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα, τις Πληροφορίες ή/και τις Υπηρεσίες.

Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το SciPet.gr στο email: info@ProperMan.gr